Công nghệ chính thức được phép 'can thiệp' vào World Cup 2018

(CAO) Thành trì kiên cố nhất mà công nghệ không thể can thiệp giờ đây đã bị "phá vỡ". World Cup 2018 sắp tới sẽ được phép áp dụng công nghệ VAR (Video Assistant Referees), cho phép trọng tài xem lại những đoạn clip quay chậm được ghi hình trực tiếp tại sân.

Lên đầu trang