Đợt kiểm tra, sát hạch trình độ bổ ích

(CAO) Giải tay súng xuất sắc quốc gia năm 2018 được tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh từ ngày 20 đến 29-9.

Lên đầu trang